tekst Cherubijnen

30 jaar Geuzenborgkoor

 Afscheid van het Geuzenborgkoor
Het is vol in de kerk op zondag 2 oktober. Het is dan ook een bijzondere dienst: 30 jaar Geuzenborgkoor, dat is niet niks. Er is een mooie liturgie gemaakt zodat iedereen de dienst goed kan volgen. Nel steekt de paarskaars aan, wat wel even moeilijk gaat maar uiteindelijk natuurlijk wel lukt.
Daarna bidden ds. Marja van Gaalen en Marianne het gebed om ontferming. We staan stil bij al die mensen die het slechter hebben dan wij. Mensen die honger hebben of in landen wonen waar oorlog is. Ook voor mensen die denken dat ze meer zijn dan anderen wordt gebeden.
Na het gebed zingen we een Glorialied: met elkaar zingen, prijzen en loven wij de Heer.
De bijbellezing gaat over de verlamde man die door zijn vrienden naar Jezus wordt gebracht. Maar het is zo druk om Jezus heen dat het niet lukt om bij hem in de buurt te komen.
Dan gaan de mannen met hun vriend het dak op en laten hem door het dak heen naar beneden zakken.
Freek zingt in een prachtige solo gezang 304: "God is getrouw, zijn plannen falen niet".
Ds. Ditske Tanja heeft een aparte preek gemaakt. Het begint met een kring stoelen waar iedereen voor wordt uitgenodigd. Jezus is namelijk weer terug in de stad. Kom je ook naar hem luisteren? Kom je ook hier zitten? Het wordt vol, er kan niemand meer bij.
Dan gaat het over VER. In de verte, bij de avondmaalstafel zit Sjaak. Hij kan niet lopen. Jammer, hij zou er ook wel bij willen zijn. Maar dan komen er vrienden van hem. Ze hebben een brancard bij zich. Voorzichtig wordt hij op de brancard gelegd en naar voren gebracht. Als ze langs de liturgietafel lopen houdt iemand een bord omhoog met het woord TROUW erop. Maar als de vrienden met Sjaak bij de kring met stoelen komen kunnen ze er niet door. De kring is gesloten. Dan gaat de brancard op de schouders. Sjaak is gelukkig niet bang. En zo lukt het toch om in de kring te komen. De dominee spreekt Sjaak toe en geeft hem een hand. Dan gebeurt het wonder: Sjaak kan weer lopen!
Het bijbelverhaal gaat over het VERTROUWEN dat de verlamde man en zijn vrienden in Jezus hebben. Ze doen hun best om dicht bij hem te komen.
Na deze bijzondere ‘preek' zingen we samen met het koor een mooi lied uit Taizé:
"Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God". Ontroerend omdat het Geuzenborg toch wel een levend voorbeeld is van een plek waar vriendschap en liefde in de praktijk worden gebracht.
Het is een dienst met een lach en een traan. Want tegelijk met de viering van het 30-jarig bestaan van dit koor wordt er ook afscheid genomen van het koor. Het is niet gelukt om een nieuwe dirigent te vinden. Dominee Marja van Gaalen vraagt of Riek Kuiper, de dirigent van het Geuzenborgkoor, naar voren wil komen. "Je hebt een wijs besluit genomen", zegt ze tegen Riek. Uitgebreid rekent Marja voor hoeveel repetities er wel niet zijn gehouden. Hoeveel kilometers Riek wel niet heeft gefietst van haar huis naar De Ontmoeting (bijna 10.000), hoeveel knuffels ze wel niet heeft uitgedeeld (20.000). Hoe vaak het Geuzenborgkoor wel niet mee heeft gedaan aan kerkdiensten in heel Amsterdam. Maar wat niet in een getal is uit te drukken: hoeveel liefde er is ontvangen en uitgedeeld! Niet alleen door Riek maar door heel het koor en alle vrijwilligers.
"Ja, we zullen elkaar wel missen", besluit Marja van Gaalen.
Dan krijgt Riek een groot applaus van iedereen. Indrukwekkend!
Alle vrijwilligers krijgen een mooi bloemstuk en een oorkonde "30 jaar Geuzenborgkoor" en een mooie speld.
Na al die emoties is het tijd om weer te zingen.
Het koor zingt een geloofsbelijdenis:
"God, ik geloof in uw scheppende kracht, Uw liefde voor ieder mens,
‘k geloof U als Vader die steeds op ons wacht, en in ons geluk als uw wens.
‘k geloof in Uw Geest die ons nimmer ontbrak, Hij houdt ons in liefde bijeen."
En met elkaar zingen we het refrein:
"Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak, door twijfels en moeilijkheden heen"
Na de collecte en de zegen is de dienst afgelopen. Riek heeft als dankwoord nog een gedicht gemaakt. Ze eindigt met de woorden "het zal wel stil zijn op woensdagavond."
Maar aanstaande woensdag gaan ze er nog een gezellig dagje-uit van maken.
Geuzenborgkoor, Riek, vrijwilligers, namens onze wijkgemeente nogmaals heel hartelijk bedankt!

Kees Gooris

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13