tekst Cherubijnen

Bij de kerkdiensten

De vieringen op zondag zijn belangrijk voor ons.voorbeeld sym bloemschikking
Daar lezen we de verhalen uit de bijbel en vieren we avondmaal.
Na de dienst is er tijd om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.
Naast onze 2 vaste voorgangers gaan er regelmatig andere predikanten voor. 
De gemeentezang wordt begeleid op het orgel en met kerst en pasen is er ook vaak muzikale medewerking van anderen.
Kijk hiervoor bij het overzicht van de vieringen.
Bij de voorbereidingstijd voor kerst en pasen worden er symbolische bloemschikkingen gemaakt met een eigen betekenis. 
 
Verder staan er soms een aantal preken op de website. 
Preken