tekst Cherubijnen

Bloemschikking Pasen 2018

Symbolische bloemschikking 2018
voor de zondagen in de veertigdagentijd en Pasen.

Door "Kerk in Actie" is gekozen voor het thema "Onvoorwaardelijke liefde" die ook wij hebben gekozen.

Als basis voor de schikkingen hebben wij dit jaar gekozen voor een mooie boomstronk die symbool staat voor Gods onvoorwaardelijke liefde aan de mensen.
Elke week wordt de tuin gevuld met bloemen die dan verwijzen naar de lezingen en ook laten zien dat we opweg zijn naar Pasen.

Zondag  18 februari 2018.

Vandaag is de eerste zondag van de veertigdagentijd.In de schikking zien we tussen de boomstronk kleine bloementjes die laten zien dat er hoop is en zoals Jezus in Marcus zegt “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij” “Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws.

We lazen vandaag:
Genesis 9: 8 - 17
Markus 1: 12 - 15 en

 

Zondag 04 maart 2018.
Vandaag is de derde zondag van de veertigdagentijd.
In de evangelielezing staat het verhaal centraal dat we kennen onder de naam: tempelreiniging. Jezus veegt alles en iedereen wat volgens Hem niet in de tempel thuishoort naar buiten en is daar bij niet al te zachtzinnig.
Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

We lazen vandaag:
Exodus 20: 1 - 17
Johannes 2: 13 - 25

Regels te leven door Gods hand gegeven 
fijn goud in overvloed
Hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien
maken de tempel tot een markt
Jezus handen maken ruimte voor Gods goud
God, leer ons zien het goud van uw wet.

Zondag 18 maart 2018.
Vandaag is de vijfde zondag van de veertigdagentijd. In de evangelielezing staat het verhaal centraal over de graankorrel die in de aarde valt, sterft en daarna veel vrucht draagt.
Dat vraagt Jezus ook van ons, heb niet je eigen leven lief maar geef onvoorwaardelijke liefde aan hem.
Wij hebben geprobeerd dat te verbeelden door de graankorrels en door het schoofje aren.

We lazen vandaag:
Johannes 12: 20 - 33.

Zondag 1 april 2018.
Pasen.

Vandaag is het Pasen en horen we over de tuin van Eden, de twee in witte kleren zittende Engelen in het graf en over de opstanding van Jezus.

In de bloemschikking hebben we geprobeerd de “Onvoorwaardelijke Liefde” te verbeelden in een hart van bloemen.
De tuin van Eden met de takken en het kleine stuk met de witte bloemen.

De twee in wit geklede Engelen worden verbeeld door de hoge bloemen in het grotere stuk en het geheel als een mooie bloeiende tuin.

We lazen vandaag:
Genesis 2: 4b - 25 
Johannes 20: 1 - 18