tekst Cherubijnen

Contact

Adres: "De Ontmoeting",  Louis Couperusstraat 133, 1064 CE Amsterdam, 020-6133009
Onder deze link kunt u de route beschrijving vinden. locatie en bereikbaarheid


Transitiepastor:
- ds. Kees G. Zwart
telefoon: 06 51 29 51 89
email: transitiepastor.de.ontmoeting@gmail.com

scriba:
- dhr. Freek Poth.
e-mail: scribaat@deontmoeting-pka.nl

gebouwbeheer:
- Dirk v.d. Kuilen en Ciska v.d. Heide 020-6115688
e-mail: dvdkuilen@versatel.nl

Website:
- Jouke van Klaveren
e-mail: info@deontmoeting-pka.nl