tekst Cherubijnen

de vier evangelisten

In de kerkzaal van de Sionskerk zijn in de bakstenen muur 4 betonnen wandreliefs opgenomen. Ze stellen de symbolen van de 4 evangelisten voor. In het bijbelboek Ezechiel komt een beschrijving voor van 4 wezens (dieren?).
Al in een ver verleden werden deze 4 voorstellingen gekoppeld aan de 4 evangelisten uit het Nieuwe Testament.
Van links naar rechts ziet u:
Mattheus: de man met de passer
Marcus: de leeuw met de vleugels
Lucas: de os met de offerschaal
Johannes: de adelaar 
Bij de sluiting van de Sionskerk wilde men deze 4 tableau's graag menemen naar De Ontmoeting.
Omdat het betonnen hoog-reliefs zijn van forse afmetingen die bovendien ingemetseld zijn, is ervoor gekozen om ze na te maken van multiplex.
4 evangelisten aan de wand
De maker heeft eerst de bestaande betonreliefs nauwkeurig nagetekend m.b.v. een ruitjespatroon.
Daarmee kon een 1 op 1 kopie worden uitgezaagd in hout.
de adelaar uitgezaagd
de maker is Arnold van Scheppingen van aannemingsbedrijf Steenwijk uit Amsterdam. Nadat de 4 figuren zijn uitgezaagd zijn ze op een grondplaat geplakt en geschilderd.
de maker van de tableaus