tekst Cherubijnen

Deze wijkgemeente

 kerkrentmeesters op de fotoHier vindt u achtergrondinformatie over onze gemeente.
Klik op de links, zoals:

- Een korte beschrijving van wie we zijn: Wie wij zijn

- Waar kunt u ons vinden: locatie en bereikbaarheid

- Wie is onze voorganger: Voorgangers

- Een stukje geschiedenis: Geschiedenis