tekst Cherubijnen

Dit kerkgebouw

Inleidingde ontmoeting
In 2000 is door de groeiende toenadering tussen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente (zo groot waren de verschillen niet) en vanwege het teruglopende ledenaantal besloten om verder te gaan met één kerkgebouw. 
Na veel denkwerk en discussie is toen besloten dat de Hoeksteen, kerkgebouw van de hervormde gemeente, hier het beste geschikt voor was. De Sionskerk van de gereformeerde kerk, zou worden verkocht.
Om een nieuwe start te kunnen maken is er voor de Hoeksteen een verbouwingsplan gemaakt en een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam.
In maart 2006 is het kerkgebouw, na een verbouwing van 3 maanden, weer in gebruik genomen onder de nieuwe naam "De Ontmoeting".