tekst Cherubijnen

gemeentevergadering april 2011

Op dinsdag 12 april is er een gemeentevergadering gehouden.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt er een gezamenlijke maaltijd gebruikt.
Het eerste onderwerp op deze avond is de presentatie van de werkgroepen.
Er wordt in zo'n 5 minuten verteld wat er allemaal aan activiteiten hebben plaatsgevonden.
De werkgroep beheer meldt dat in de zomerperiode de vloerverwarming wordt aangelegd. Verder is het goed om te horen dat het tekort op de lopende begroting voor dit jaar ongeveer de helft lager uitvalt.
De voorzitter van de werkgroep diaconie heeft de presentatie op rijm gezet en krijgt als blijk van waardering een flink applaus. Vooral het rondbrengen van de fruitbakjes na de oogstdienst en het verzorgenvan de kerstattenties vragen veel energie.
Op de zondag van het werelddiakonaat was er een mooie opbrengst van de wereldwinkel en de verkoop van de 'bakka bana'. Bestemming: Pakistan.
De werkgroep liturgie heeft veel energie gestoken in het bespreken van de beleving van het avondmaal.
Ditske Tanja zal later op de avond vertellen hoe we de komende tijd nog een aantal keren het avondmaal op verschillende manier zullen vieren. Juist om er zo achter te komen wat waardevol is in deze viering.
Ook is er een aparte folder gemaakt om de gemeenteleden uit te nodigen mee te doen met de viering van de 'stille week'voor Pasen.
De werkgroep communicatie (of is het publiciteit?) heeft veel energie gestoken in het vernieuwen van de lay-out van de Markant. De reacties zijn positief. De leesbaarheid is vergroot en de vormgeving is in een nieuw jasje gestoken.
De werkgroep pastoraat heeft veel bezoekwerk gedaan en is al bezig met de organisatie van het groot-huisbezoek van het volgende seizoen.
Als laatste is de werkgroep Stimulans aan de beurt.
Het seizoen begon met een feest waar vooral het Klezmerorkest een grote bijdrage aan heeft geleverd. Daarnaast is de bijeenkomst met de wethouder sociale zaken op die koude 1 decemberavond in de Kandelaar een belangrijke activiteit geweest. Ds. Han Dijk noemt tenslotte de koffieochtende als een mooie plek waar vanuit de eigen beleving over allerlei aspecten van het geloof kan worden gesproken, zowel vanuit christelijk als vanuit islamitisch perspectief.
Er is nog veel meer besproken maar voorlopig tot zover dit verslag.
Kees Gooris

01

02

03

04

05

06

0709

11