tekst Cherubijnen

Geschiedenis

onthulling van de naam
De protestantse wijkgemeente Geuzenveld-Slotermeer bestaat in zijn huidige vorm nog niet lang, namenlijk pas sinds 2006. Toen is er eerst op landelijk niveau en later ook Amsterdam besloten tot een fusie van de hervormde gemeente (kerk) van Amsterdam en de gereformeerde kerk van Amsterdam. Na jaren van samenwerking in SoW (samen op weg) verband wordt er gekozen voor een fusie onder de naam "protestantse kerk Amsterdam".

Zoals in de meeste stadsdelen van Amsterdam bestond er al langere tijd een samenwerkingsverband tussen de gereformeerden en de hervormden. Al vanaf het jaar 1996 (??) wordt er samen gekerkt. De ene maand in de gereformeerde Sionskerk , de andere maand in het hervormde kerkgebouw de Hoeksteen . Op steeds meer terreinen wordt er samengewerkt en uiteindelijk wordt in 2003 besloten dat een van beide kerkgebouwen zal worden afgestoten. Er wordt een gebouwencommissie samengesteld die gaat onderzoeken welk kerkgebouw het meeste geschikt is om met de wijkgemeente een nieuwe toekomst in te gaan. Voor veel gemeenteleden is dit een emotioneel proces omdat voor zowel gereformeerden als hervormden geldt dat zij dierbare herinneringen aan hun kerkgebouw hebben.

Naar één kerkgebouw

Uiteindelijk wordt door de gezamenlijke kerkenraad besloten dat de Hoeksteen het nieuwe kerkgebouw moet worden. Om hier een nieuwe start te kunnen maken wordt er door architect Sybren de Boer een verbouwingsplan gemaakt. Om de herinnering aan de Sionskerk levend te houden worden de wandpanelen die de 4 evangelisten voorstellen nagemaakt. Ze krijgen een opvallende plaats boven de preekstoel. Een andere aanpassing is het vervangen van de mahoniehouten kerkbanken door stoelen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zitplaatsen meer om het liturgisch centrum te scharen en dat geeft een groter gevoel van bij elkaar horen. Het hout van de banken wordt gebruikt voor een nieuw podium dat een beetje gedraaid is en daarmee een duidelijk nieuw element is in de verder steenachtige ruimte.
Op het nieuwe podium komen de avondmaalstafel en katheder uit de Sionskerk te staan.
Ook beneden wordt flink verbouwd, er komt een compleet nieuwe keuken en de toiletgroep wordt ook helemaal vernieuwd.
Op 26 maart 2006 vindt er een overgangsdienst plaats. Er wordt afscheid genomen van de Sionskerk en om echt een nieuwe start te maken wordt de naam van de Hoeksteen veranderd in De Ontmoeting. Wie de fotoos van deze overgangsdienst wil bekijken moet <hier> klikken.

Korte historie van de Hoeksteen

Korte historie van de Sionskerk