tekst Cherubijnen

kunst in De Ontmoeting

Al bij het ontwerp van het gebouw wordt er door de architect Piet Zanstra, samengewerkt met kunstenaar Dick Elffers. Over het waarom en hoe van de samenwerking is ons niets bekend maar het resultaat is geslaagd. De soberheid van de architectuur en de symboliek van de kunst vullen elkaar aan. Het eerste voorbeeld betreft de luifel boven de hoofdingang van de kerk. Het is een forse betonnen luifel met een basrelief dat 2 cherubijnen (een soort engel) voorstelt. In het bijbelboek Exodus is beschreven hoe deze cherubijnen met hun vleugels de Ark des Verbonds beschermen.
betonrelief luifel
Het tweede voorbeeld is te zien in de avondmaalsruimte. Hier bevinden zich twee ramen van gekleurd glas. Het raam aan de linkerkant van de avondmaalsruimte stelt het geopende graf van Jezus voor.glaskunstwerk
Het rechter glaspaneel toont weer het geopende graf maar nu zijn er mensen te zien die vol van verbazing zijn...
rechter glaspaneel
Los van dit samenwerkingsverband tussen architect en grafisch kunstenaar is er later nog een groot wandkleed aangebracht dat eveneens vol kleur is en goed past tegen de witte achterwand.
Ontwerpster van het wandkleed is Marijke Ketting en maakster de naaldkunstenares Pom Koppert-Buma wandkleed

Toelichting bij het wandkleed
Het is 'geschilderd met textiel'; alle zelf geverfde lapjes stof zijn aangebracht in vrije borduurkunst.
Het kleed laat ons de aarde zien, met bossen en flatgebouwen en de zee vol vissen en planten.
De mensen zijn samen op weg naar de toekomst. "Samen op weg naar het Licht".
Daarheen trekt alle aandacht: het licht in het midden, dat symbolisch de vorm aanneemt van een luisterend oor.
Als het ware fluistert de Geest (een witte vogel) tot de luisterende hemel (blauw), dat het bloed van de mensen (rood) roept van de aarde!
Heel de scheppping wordt omgeven door een baan van zonnig licht, waar de regenboog in al zijn kleurenpracht spreekt van Gods beloften.
"Zie Ik maak alle dingen nieuw".

 

Naar aanleiding van het 50 jarigjubileum van het kerkgebouw "De Ontmoeting" is er in de feestweek van 8 tot 15 september 2013 een workshop mozaïek (vissen) maken gehouden wat door kunstcoaches van de stichting KunstWest werd begeleid.
Verschillende gemeente leden en bezoekers hebben op het maken van vissen hun creativiteit losgelaten wat heel veel mooie vissen opleverde. De kunstcoaches hebben een bord gemaakt wat golven voorstelt en daar zijn de vissen op vastgezet en het geheel is opgehangen in de avondmaalsruimte.

Op 10 januari 2014 is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Protestanse Kerk Amsterdam (PKA) het kunstwerk door Gerda Rooker als een blijvende herinnering aan het jubileum onthuld.