tekst Cherubijnen

medewerkersweekend febr 2011

Begin februari is er een bijeenkomst voor medewerkers aan de wijkgemeente. 
Dit korte weekend wordt geleid door Marieke Milder en Joke Jongejan, professionals van de prot. kerk van Amsterdam.
Vrijdagavond beginnen we met een lekkere maaltijd, gemaakt door de bekende kok's van ‘Resto van Harte'.
Eerste activiteit is elkaar iets simpels te vertellen uit het dagelijks leven. Je moest het verhaal van je maatje aan de groep kunnen vertellen. Goed luisteren dus!
Daarna werden we aan het werk gezet.
Binnen de werkgroepen moest in interview-vorm met elkaar gepraat worden. Twee aan twee.
Vragen zijn: "Kun je me vertellen wat je waardeert aan de Ontmoeting?" en "Wat is voor jou de belangrijkste bijdrage die de mensen van jouw werkgroep leveren"?
De belangrijkste vraag: "Ik ben benieuwd naar een persoonlijke ervaring van je, waarin de publiciteit (of het diakonaat of het pastoraat , al naar gelang de betreffende werkgroep) super geslaagd was en waarin je trots was op wat je deed en die mensen bereikte die je wilde bereiken".
Op deze manier moest je dus echt stilstaan bij een positieve ervaring. Daarna komen we als werkgroep weer bij elkaar en vertellen we wat het interview met het andere werkgroeplid heeft opgeleverd. Door dat je het verhaal vertelt van de ander ontstaat er een positieve sfeer. Nu dus eens niet vanuit ‘je eigen ik'. Bedoeling is om aan de hand van een positieve ervaring inspiratie te vinden voor het werk waar je als werkgroep mee bezig bent.
De volgende ochtend, zaterdag om 10 uur, gaan we snel verder.
We stappen in een droom. Het is 2014 en het gaat goed met de wijkgemeente. De kerkdiensten zijn vol en de werkgroepen draaien als een trein. Het gaat goed!
Uit de verschillende positieve ervaringen van werkgroepleden moet er één worden uitgekozen die zal worden uitgewerkt. Wat zijn de kenmerken ervan? Is die ervaring uit te drukken in een symbool?
Kun je er een gedicht over schrijven of het in een tekening weergeven? Een sketch misschien?
Voor de lunch presenteren we in de grote groep onze ervaring. De meeste werkgroepen hebben een tekening gemaakt. De werkgroep diakonie ziet een tafel voor zich met eten. Er kan worden gegeten in de kerk en iedereen die mee wil eten is welkom. De werkgroep publiciteit heeft een mooie Markant gemaakt, in kleur en met aansprekende verhalen. Hij wordt niet alleen bezorgd bij gemeenteleden maar ligt ook in de bibliotheek en in de wachtkamer van de huisarts. De werkgroep pastoraat heeft een tekening waarin een vaas met bloemen staat voor vrijwilligers van allerlei pluimage die bezoekjes brengen aan iedereen die aandacht nodig heeft. De werkgroep Stimulans gaat een wijktafelgesprek organiseren waarin buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan. Op hun tekening zie je de symbolen van een kerk en een moskee. De zon staat voor iedereen die geen geloof heeft maar ook mee wil doen. De werkgroep liturgie droomt ervan dat de paasliturgie door veel kerkleden wordt gevolgd en dat het met Pasen een feest wordt van de hele gemeente.
De kerkrentmeesters willen het gebouw beter gaan gebruiken.
Na de lunch moeten we wakker worden uit de droom en ons plan concreet uitwerken aan de hand van een tijdspad. Wat moet er over 3 jaar gerealiseerd zijn. Wat moet er dan gebeuren over 3 maanden en wat over 3 weken? Over wat er na 3 uur klaar moet zijn is bijna iedereen het eens: nog niks want dan gaan we weer naar huis.
Het zijn 2 inspirerende bijeenkomsten geweest waarin vooral in werkgroepverband is gewerkt.
Het zal mij wel benieuwen wat er van alle mooie plannen terecht gaat komen.
En wat mij als medewerker zeker bij zal blijven is de positieve sfeer waarin we bij elkaar waren.
Met dank aan iedereen die zich met de voorbereiding van het weekend heeft bezig gehouden!
Kees Gooris

foto 02

foto 03

foto 04

foto 05

foto 06

foto 07


foto 11

foto 12

foto 13