tekst Cherubijnen

medewerkersweekend 2012

Medewerkersweekend 10 en 11 februari 2012
Buiten vriest het stevig maar binnen is het lekker warm!
Er is lekkere zelfgemaakte groentensoep met brood en salade. Daar heb je wel zin in na een middagje op het ijs te hebben doorgebracht.
Wat is het programma voor dit weekend?
Het eerste deel, op vrijdagavond, bestaat uit een presentatie van de werkgroepen die gaan vertellen wat er terecht is gekomen van de mooie plannen van vorig jaar. Zaterdag komen we bij elkaar in brouwerij 'De 7 Deugden'. Behalve praten zullen we daar ook te horen krijgen hoe biologisch bier wordt gebrouwen.
Voor de gespreksleiding is Peter den Hoedt gevraagd.Hij werkt als gemeenteadviseur bij de PKN, classis Amsterdam.
En verder is Daan Schut er natuurlijk weer bij, onze kerkenraadvoorzitter van buiten. Hij kent iedereen en is een prima gastheer!
Liturgie
Namens de werkgroep liturgie bijt Hetty Ritchie het spits af. Zij hadden als plan bedacht om extra aandacht te besteden aan de vieringen van Pasen. Alle gemeenteleden hebben een speciale uitnodiging gekregen en dat heeft zeker gewerkt. Er was meer belangstelling dan voorheen voor de vieringen in de Goede Week.
Ook dit jaar wil de werkgroep weer extra aandacht besteden aan de viering van Pasen. Er komt een interview over de betekenis van Pasen in de Westerpost. Een vraag aan de andere werkgroepleden: hoe zou je de viering van het Paasfeest zichtbaar kunnen maken op het gebouw? Een verlicht kruis misschien? Dat is een te beladen en misschien te vaak gebruikt symbool! Dan liever een van de mooie kerkramen verlichten en uitleggen wat dat met Pasen te maken heeft. Opmerking uit de zaal: op basisscholen komen ze vaak niet verder dan de paashaas en eieren!
Pastoraat
De werkgroep pastoraat wilde gaan onderzoeken of er één of meer huiskringen konden worden opgezet. De werkgroep heeft hier wel veel over gesporken maar is nog niet tot concrete daden gekomen, zo vertelt Diny Ros. Knelpunt is vooral de vraag wie je daarvoor moet uitnodigen. Is zo'n kring bedoeld voor eigen gemeenteleden die op zondag niet meer naar de kerk kunnen komen, of is het meer open naar buiten toe en moet je ook je buurvrouw mee kunnen nemen? Waar praat je dan over? Is het vooral gezellig of wordt er begonnen met een bijbellezing? Opmerking uit de zaal: begin eerst met de eigen gemeenteleden en als het een beetje loopt kun je ook je buurvrouw eens meevragen.
Diaconie
"Ieder gemeentelid is een diaken, we kunnen het niet alleen!" begint Henny Schaap. De diaconie is op veel terreinen actief: de oogstdienst, de kerstgroeten, de wereldwinkel, helpen bij collectes en avondmaal en nog zo wat. Aandachtspunt voor de toekomst is proberen meer contact te krijgen met de Noordmanschool. Het idee erachter is dat we buren van elkaar zijn en elkaar dus een beetje moeten kennen. Ook de contacten met andere maatschappelijke organisaties moeten worden verbeterd. Een actie die daar een goed voorbeeld van is, is die voor de Voedselbox. Er zijn heel veel spullen, vooral houdbare voedingsmiddelen, bijeengebracht door de gemeenteleden en de vrijwilligers van de Voedselbox waren er heel blij mee! Daar mag trouwens ook best een beetje publiciteit aan worden gegeven. Niet te bescheiden!
Dan is het even stil. Er is veel waardering voor wat de werkgroep allemaal doet!
Publiciteit
Na de pauze is het tijd voor de makers van Markant en de website. Vorig jaar was het plan om een speciale editie van de Markant te maken die bijvoorbeeld in de wachtkamers van huisarts en tandarts zou komen te liggen. Dit plan was toch te ambitieus. Maar er is wel geprobeerd iets extra's te doen. In de Markant van afgelopen september is er een vrolijk inlegvel met het blad meegestuurd met foto's van verschillende gemeenteactiviteiten. 
Dan vertelt Henk Steevels, één van de mensen achter de Markant, over het nieuwe computerprogramma waarmee het blad tegenwoordig wordt gemaakt. Een hele verbetering maar voordat je dat allemaal onder de knie hebt! En verder is het verschijnen van het blad ook ondenkbaar zonder al die vrijwilligers die iedere maand hun steentje bijdragen.
Iemand vraagt of er wel eens aan gedacht is om het blad ook digitaal te laten verschijnen. Dat scheelt in de bezorging en wordt in andere wijkgemeenten ook wel gedaan. Er zouden ook meer bijdragen van gemeenteleden in kunnen staan. Toch?
De man van de website is Kees Gooris en hij vertelt dat ie veel in z'n eentje doet en dat wel eens lastig vindt. Alles wat op de website staat is openbaar en voor iedereen te lezen! Toch wil hij het ook persoonlijk houden. De kerk is tenslotte geen bedrijf, het gaat om mensen. Als vergelijking laat hij een voorpagina zien van een website van een andere wijkgemeente met een heel andere toon. Uit de reacties blijkt dat men toch meer houdt van de informele aanpak van de website van De Ontmoeting. Over het onderwerp privacy op internet wordt verschillend gedacht. Conclusie is wel: wees voorzichtig met het gebruik van namen. Niet iedereen is daarvan gediend!

Zaterdag
's Ochtends halftien is iedereen weer present. De kans om een bierbrouwerij van binnen te zien krijg je niet zo vaak.
We gaan verder met de presentaties van de werkgroepen. Wel houden we onze jassen aan want de verwarming moet het voorlopig nog afleggen tegen de kou buiten.

Stimulans

Luuk Wieringa, staat er ontspannen bij als hij vertelt hoe het met Stimulans gaat. Het is als de golfslag van de zee die komt en gaat en onzichtbaar een laagje slib achter laat. Hier wordt vooral het contact met de moskee bedoeld wat niet altijd vanzelf gaat. Er was een open dag georganiseerd en toen daar heel weinig mensen op af kwamen werd aan Stimulans gevraagd hoe dat kwam. "Zondagochtend is geen goed moment om Amsterdammers uit te nodigen in je moskee", was het antwoord. En of je samen een feest kunt organiseren? Dat was wel het plan maar lukt waarschijnlijk niet dit jaar. Maar Luuk is zeker niet negatief! De koffieochtenden met mensen van heel verschillende religieuze achtergrond, zijn inspirerend. Er komt een vraag over de positie van de vrouwen in de Islam, en over de rol van de imam. De imam is niet te vergelijken met onze predikant. Een imam is een geestelijke die mooi het gebed kan zingen maar meestal geen rol speelt in de opbouw van de eigen 'gemeente'. En het contact tussen vrouwen en mannen is in andere culturen nu eenmaal anders dan bij ons. Meer zoals het vroeger bij ons toeging.
Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters hebben geen beleidsplan maar een onderhoudsplan. Hoe zet je de beschikbare middelen zo goed mogelijk in voor het onderhoud van het gebouw?
Jouke van Klaveren vertelt wat de speerpunten voor de komende tijd zijn: het vervangen van de verwarmingsketels en het verhogen van de huurinkomsten. De ketel is zo'n 50 jaar oud en aan vervanging toe. Maar dat is een kostbare zaak. Wel komt er binnenkort een nieuw verlicht mededelingenbord bij de voordeur. En er komt een proefopstelling van nieuwe luidsprekers; eerst horen of het goed werkt voordat tot aanschaf wordt overgegaan. Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is weer een koster in dienst te nemen. Die kan zichzelf terugverdienen. Maar dat is niet realistisch. Iemand in dienst nemen kost gewoon te veel.
Over de verhuurmogelijkheden wordt gewezen op mogelijke samenwerking met het nieuwe 'Huis van de Wijk'.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van de kerkzaal voor kooruitvoeringen. De ruimte is daar geschikt voor!
Jongerenwerk
Ina Bouhuys vertelt dat er een samenwerkingsverband is opgezet met De Ark/ Jacobuskapel uit Slotervaart en de Opgang uit Osdorp, om samen iets aan jongerenwerk te doen. De negen deelnemers aan de brainstormsessie hebben vanuit de stad begeleiding van de jeugdwerkadviseur gevraagd. De eerste fase, die van 'kussens opschudden' is afgerond. Jongeren zijn tegenwoordig erg mobiel en gaan voor leuke of interessante ontmoetingen vooral naar het centrum. Wat kun je ze bieden in Nieuw-West? 
Als doelgroep is gekozen voor 2 leeftijdsgroepen: 12-18 en 18-25 jaar. Het idee is om met mensen uit Osdorp en Slotervaart  de film "Nu(!) 20" te bekijken en te bespreken. Verder wil de werkgroep interviews gaan houden met jongeren. Vraag aan de medewerkers is dan ook om namen te noemen van jongeren uit de gemeente. Er wordt een dringend beroep op iedereen gedaan om mee te denken en niet de houding te hebben van 'oh daar is een werkgroepje voor'.
Uit de zaal komt de vraag: moet je jongeren wel willen interesseren voor zoiets als 'kerk'? Maak liever gebruik van de sociale media zoals facebook. Er wordt ook even gepraat over hoe sommige andere kerken in onze buurt het jeugdwerk oppakken. Jongeren he bben behoefte aan zekerheid en soms vinden ze dat bij een kerk die het geloof als een oplossing presenteert.

Hoe kunnen we elkaar versterken
Na al die verhalen vanuit de werkgroepen wordt de vraag gesteld hoe we beter kunnen samenwerken. Wat zijn onze sterke kanten, wat zijn onze zwakke kanten?
Wat kunnen we voor anderen betekenen? Als kerk worden we kleiner en het aantal leden daalt. Daarom moeten we op zoek naar bondgenoten.
Een paar opmerkingen waar iets mee gedaan kan worden:
- contacten met De Bron versterken zonder eigen verhaal te vergeten;
- gebouw open stellen voor culturele activiteiten, zoals bv. een muziekuitvoering;
- als kerk zijn we saamhorig met een sterke betrokkenheid op elkaar maar zijn we niet te close, teveel op onszelf?

Brouwerij De 7 Deugden*
Garmt Haakma is onze gastheer bij de proeverij. Hij heeft heel wat te vertellen over het ontstaan van deze kleine biologische bierbrouwerij! Hij is een idealist die de brouwerij niet uit commercieel oogpunt is begonnen maar vanuit de wens om mensen aan het werk te helpen. Het proces van bierbrouwen verloopt via vaste stappen, maar is zeker geen lopende band werk! We krijgen een rondleiding waarbij de 7 deugden aan bod komen, 4 klassieke en 3 christelijke, en waarbij wordt uitgelegd hoe nauwgezet het proces moet worden uitgevoerd. Garmt houdt wel van experimenteren maar soms moet dat gewoon op gevoel. Spannend als je 400 liter bier brouwt en er een kruid aan wil toevoegen voor net die speciale tijmsmaak. Na de rondleiding is het tijd om te proeven. Met kleine cognaqglazen want een van de deugden is 'matigheid' en het is niet de bedoeling dat we dronken naar huis gaan. Er kan geproefd worden van 7 verschillende bieren en dat was, hoe zal ik het zeggen...een avontuur. Leuk!
Menigeen kocht een flesje voor thuis.

* website = http://www.de7deugden.nl


foto 1

foto 02

foto 03

foto 04

foto 05

foto 06

foto 20

foto 21

foto 22

foto 25

foto 28

foto 29

foto 31

foto 37