tekst Cherubijnen

medewerkersweekend 2013

Gewoon doorgaan?
Het roer moet om?
Doorgaan op twee sporen?

Op het jaarlijkse beleidsweekend dachten de medewerkers van de werkgroepen van de Ontmoeting na over deze 3 mogelijkheden.
De leiding was in handen van gemeenteadviseur Peter den Hoedt.
Na het nuttigen van de gezamenlijke maaltijd, gemaakt door Thomas Kho, vertelde Peter eerst dat het nodig is om nú keuzes te maken. De cijfers stemmen niet erg vrolijk: er is terugloop te constateren. Vermindering van leden, bezoekers van kerkdiensten en daardoor ook minder inkomsten waardoor het financieel steeds moeilijker wordt om het hoofd bovenwater te houden. Maar we staan nog niet met de rug tegen de muur en kunnen nog kiezen. 
De scenario’s van gewoon doorgaan, het roer omgooien en het tweesporenbeleid werden uitgewerkt in 4 groepen. 

Zaterdag presenteerde elke groep hun uitgewerkte scenario.
Aan het eind van het weekend werd gepeild wat de meeste voorkeur had. Dat was overduidelijk het tweesporenbeleid. Samen met Ark-Jacobusgemeente zal het tweede spoor uitgezet worden. Op 16 april wordt de keus voor het tweesporenbeleid aan de gemeenteleden voorgelegd. Het weekend werd afgesloten met een muzikale bijdrage van een gemeentelid.
En met het afscheid van Daan Schut die na drie jaar voorzitterschap van de wijkkerkeraad de voorzittershamer neerlegt. 
Hij werd hartelijk bedankt voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij De Ontmoeting.