tekst Cherubijnen

Oogstdienst

De diaconie verzorgt ieder jaar activiteiten rondom de oogst-dankdienst.
In de viering wordt stilgestaan bij wat het land opbrengt. 
De tafel is feestelijk versierd met fruitbakjes en bloemstukken die na afloop van de dienst door gemeenteleden worden rondgebracht aan gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen.

Na afloop was er voor iedereen een heerlijk potje eigen gemaakte jam door de Fruittuinen van West.