tekst Cherubijnen

Ouderenclub

Ouderenclub de Hoeksteen heeft in december 2016 moeten besluiten om de activiteiten te stoppen. De ledenbestand was zover terug gelopen dat de leiding deze beslissing met pijn ik het hart heeft moeten nemen.
De laatste club bijeenkomst en activiteit was de kerstvering op donderdag 22 december 2016.
Veel leden en oudleden waren uitgenodigd om dit mee te vieren. Vanaf +/- 11.00 uur was je welkom, in een feestelijk versierde zaal, voor koffie- thee met iets lekkers en om 12 uur werd de gezamenlijke en heerlijke lunch gebruikt. 
Om 14.00 uur begon de kerstviering met een mooie liturgie en de bekende liederen. Na de viering was er nog tijd om oude en mooie verhalen op te halen. Rond 4 uur werd er weemoedig afscheid genomen van elkaar en de leiding.
Gelukkig zijn er veel gemeente leden bij die we zondags ook in de kerk zien dus het was niet een definitief afscheid van elkaar.
Namens iedereen Henny Meerwaldt en Alie vn de Berg, heel, heel hartelijk bedankt voor de vele jaren (44 en 42 jaar) dat jullie de club een gezicht hebben gegeven.  

 

 

 

 

In januari 2015 bestond de ouderenclub 50 jaar wat gevierd is met een mooie gezellige middag.