tekst Cherubijnen

Praatjes vullen geen gaatjes (1)

Verslag bijeenkomst 1 december 2010 over armoede in de buurt
Buiten is het ijzig koud maar in de Kandelaar is het warm en zelfs een beetje benauwd, zoveel mensen zijn er. Het is 1 december en er wordt gepraat over armoede in de buurt.
'Praatjes vullen geen gaatjes', staat er als thema in het programmaboekje. Maar voordat er gepraat gaat worden, moeten er wel gaatjes worden gevuld.
Een team vrijwilligers van ‘Resto van Harte' heeft een maaltijd klaar staan voor wel zo'n 100 mensen schat ik. Er wordt gevraagd om niet te veel op te scheppen omdat er anders niet genoeg is voor iedereen. Er wordt smakelijk gegeten en alles gaat op!
Iets later dan gepland begint het programma. Iedereen wordt gevraagd om naar de grote zaal te gaan en dan is het wachten op de verrassing.
Hoor wie klopt daar?
Ja hoor, Sinterklaas en Zwarte Piet! Er wordt gezongen en de pepernoten vliegen ons om de oren. Er worden mensen gevraagd om naar voren te komen en er wordt een gedicht voorgedragen. Een aantal vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de buurt krijgen een chocoladeletter en wethouder van sociale zaken van het stadsdeel ‘Nieuw West',mw. Jesse Bos, krijgt een notitieblok en een pennenset. De bedoeling is duidelijk: zo kan ze opschrijven wat er de komende tijd allemaal van haar wordt verwacht.
Prem Radhadkishun, voormalig advocaat en nu multimediaman en informatieverspreider, is voorzitter van vanavond en zal veel aan het woord zijn want de microfoon is kapot en hij zal fungeren als versterker.
Dominee Han Dijk opent de avond. Hij vertelt dat het al weer een jaar geleden is dat we hier ook bij elkaar waren om over armoede in de buurt te praten. Het heeft wel even geduurd maar nu is er toch echt iets bereikt. Er is een fonds opgericht waar mensen met acute financiële problemen terecht kunnen. Om dit fonds sterk te maken is geld nodig. Daarom wordt iedereen opgeroepen om fan te worden: Fan van FAN, Fonds Acute Noden.
Tijdens de brainstorm bijeenkomst van vanmiddag zijn nog maar eens de actiepunten op een rijtje gezet. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
1. Er zijn serieuze signalen vanuit bewonersgroepen dat mensen inkomensproblemen hebben. En dat er schaamte is om daar mee voor de dag te komen.
2. Er moet meer samenwerking komen tussen ‘professionals' en vrijwilligersorganisaties. In vrijwilligers-organisaties zitten vertrouwenspersonen.
3. Aandacht besteden aan voorlichting en preventie. Al op school moeten kinderen leren hoe met geld om te gaan.
4. De relatie/communicatie met de bestuurders van het stadsdeel moet verbeteren. Wordt er nog gewerkt aan één loket?
En op het verlanglijstje staan o.a.:
- het inventariseren van problemen op financieel gebied van met name ouderen (70+).
- het 6x per jaar organiseren van een wijktafel waar vrijwilligers en ‘professionals' elkaar ontmoeten.

Maar voordat nu de sprekers aan het woord komen volgt er een muzikaal intermezzo. Het koor ‘Voices', uit Bos en Lommer, zal een paar liederen zingen. Ze zingen mooi, meerstemmig en zo uit het hoofd, een Afrikaans lied en nog 2 liederen. Knap! Als toegift zingen ze nog een Arabies lied dat direct wordt meegezongen door een aantal bezoekers! Het blijkt een bedevaartlied te zijn over iemand die ‘naar huis' gaat.

Dan is het de beurt aan Mirjam Pool. Ze vertelt dat ze mee heeft geschreven aan de Amsterdamse armoedemonitor. ‘Door de postcodekaarten die we maakten leek het of we precies wisten waar we het over hadden.' Maar dat was niet zo want een beeld van de armoede in die gezinnen hadden we niet. Vanuit die motivatie is ze een aantal mensen meer van dichtbij gaan volgen. Ze wilde achter de cijfers kijken. Hoe is het om met weinig geld zien rond te komen?
Versleten kleding, aftandse meubels, een lege koelkast. Maar armoede betreft niet alleen materiële zaken. Ze vertelt over de eenzaamheid, het verdriet, machteloosheid en uitzichtsloosheid die ze tegenkomt. Maar ook over veerkracht en optimisme!
Regelmatig ging ze om met een paar één-ouder gezinnen uit Almelo. Ze vertelt hoe verschillend deze vrouwen met hun inkomens-situatie omgingen. Een ander verhaal gaat over Dennis en Chantal. Hoe hulpverleners om deze mensen heencirkelen, maar hoe het niet lukt om echt iets aan hun situatie te veranderen. Hun 4 kinderen zullen later waarschijnlijk net zulke problemen hebben.
Ze voelt zich opgelucht als ze in Amsterdam uit de trein stapt en hun problemen weer kan vergeten, maar waar ze zich dan wel schuldig over voelt.
Over haar ervaringen heeft ze een boek geschreven: Alle dagen schuld. Armoede heeft een gezicht gekregen in dit boek. Ze besluit met er een stukje uit voor te lezen. Indrukwekkend!

Jesse Bos, de nieuwe wethouder van sociale zaken, is er stil van.
Zij reageert op het verlanglijstje van de buurtorganisaties en zegt dat ze zeker voor meer samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionals is. Ondanks de moeilijke tijden waarin overal op bezuinigd moet worden is er wel geld voor armoedebestrijding. Jesse Bos wil er aan werken dat dit geld niet weer verdeeld moet worden volgens allerlei ‘potjes' regelingen.
Het eerste wat nu vanuit het stadsdeel gedaan gaat worden is het goed regelen van de basisvoorzieningen. En komend voorjaar wil het stadsdeel ook starten met het organiseren van wijktafels.

Na haar verhaal, waaruit in ieder geval betrokkenheid spreekt, schiet Prem uit zijn slof.
Hij vraagt zich af of het toch weer niet de hulpverleners zijn en de organisaties die hun programma afdraaien, waar het om draait. ‘Als we nou al dat geld dat die bureaucratie kost eens aan de mensen geven die het het hardste nodig hebben'.
Vanuit de zaal wordt hier verongelijkt op gereageerd. Alsof er helemaal geen betrokken hulpverleners zouden zijn!
Jesse Bos zegt dat in de komende tijd de contracten met alle organisaties zullen worden herijkt. Prem zegt dat zijn uitval aan het adres van de hulpverleners te impulsief was maar wel mooi deze onthulling van de wethouder heeft opgeleverd.
Dominee Dijk besluit de avond met een oproep om toch vooral ‘duizenden' euro's in de Leger des Heils bus te storten want de opbrengst is voor het FAN.
(gironr. van FAN= 495100331 tnv. stichting De Voedselbox tgv. FAN)
Kees Gooris

 

1

2

3

5

6

7

8
Mieke  Pool, auteur van "alle dagen schuld'
wethouder mw. Jesse Bos
stadsdeel wethouden mw. Jesse Bos