tekst Cherubijnen

Preken

- Preek D. Tanja op zondag 1 juli 2007 / thema: als ik een schaap was... (over Psalm 23).
preek D. Tanja 1-07-2007
- Preek C.J. van Leeuwen-Assink 18 september 2005 / thema over Paulus en de liefde van Christus.
preek C.J. van Leeuwen-Assink
- Preek T. Honig 17 september 2006 / thema: de gelijkenis van de verloren zoon: aanraking.
preek Ton Honig 17-09-2006