tekst Cherubijnen

Wie wij zijn

We zijn een protestantse wijkgemeente in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en vormen een onderdeel van de protestantse kerk in Amsterdam.

israelzondag

De vieringen op zondag zijn een belangrijke activiteit van onze gemeente. Daar lezen we de verhalen uit de bijbel en is er tijd voor ontmoeting en gesprek.
Maar we willen niet alleen kerk op zondag zijn. Door-de-weekse activiteiten moeten ons geloof handen en voeten geven.
In ons beleidsplan staat dat het onze roeping is om de liefde van God gestalte te geven.
We willen de vragen voorop stellen van de ouderen in onze wijk die zoeken naar bevestiging van hun geloof.
En we willen ook luisteren naar de vragen over integratie en samenleven van de niet uit Nederland afkomstige wijkbewoners.
We willen een open en gastvrije wijkgemeente zijn, die betrokken is bij de buurt.
Verder willen we elkaar en ieder die het maar wil horen, de verhalen uit de bijbel vertellen. Met elkaar zoeken we naar wat deze verhalen betekenen voor ons leven en ons geloof van alledag.
Ook mensen aan de rand van de kerk of daarbuiten mogen een beroep op ons doen, bv. bij drempelmomenten in het leven of als ze op zoek zijn naar 'meer dan het gewone'.