tekst Cherubijnen

Voorgangers

Voorgangers

- dhr. ds. J.P.G. Dijk
telefoonnummer: 020-6144188
telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 08.30-09.30 uur.
tweewekelijks spreekuur in De Ontmoeting: donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.
telefoonnummer De Ontmoeting 020-6133009
e-mail: j.p.gdijk@kpnplanet.nl
Lees ook Kaleidoscoop en blog van Han Dijk: http://www.han-dijk.blogspot.nl

- mw. ds. Ditske Tanja
in principe alle dagen bereikbaar op de telefoonnummers:
020-6949902 of 06-54650955
tweewekelijks spreekuur in De Ontmoeting: donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.
telefoonnummer De Ontmoeting 020-6133009
e-mail: ditske.tanja@gmail.com